Мурадрихъ тагакьай мурад

Алай йисан 27 сентябр- 9 ноябр тарихра вичин тIвар пакамандин ктабра яру гьарфаралди  амукьдай  са вакъиа кьиле фена: II Къарабагъдин дяве.

И дяведа вишералди лезги кьегьалрини иштиракна, тек са иштирак ваъ, гьакIни душмандин юкь хунин женгера активвал къалурна. Гьайиф гъидай кар ам я хьи, Азербайжан Республикадин Кьушунра кьегьалвилер къалурай лезги      рухвайрикай  шегьид хьайибурни тIимил туш…

И цIиргъиник Манкъулидхуьряй тир Мурад Мамедовни акатзава. Мурад Эзизуллагьан хва 1995-йисан март вацран 31-аз КцIар шегьерда дидедиз хьана. Хизан хайи хуьруьз хтунихъ галаз сад хьиз, Мурада кIелун Манкъулидхуьрун мектебда давамзава. 2013-2014-йисара аскервиле хьайи жегьилди Республикадин Къенепатан Кьушунра къуллугънай. Мурада 2017-йисан январдилай алай йисан октябрдалди Вахтунлай Виниз Къуллугъдай Идарадин (МАХИ) кIвалахдар яз зегьмет чIугунай.

Къанни вад йисавай жегьилди  II Къарабагъдин дяведин сифте сятрилай женгера иштиракна. Вичел Азербайжандин Сталинград  тIвар акьалтнавай Тертер патал кьиле фейи ягъунра къагьриманвилер къалурай Мурад Мамедов 2020-йисан октябрдин 11-аз Сукъовушан азад ийидайла шегьид хьана. Пакад юкъуз ам хкана, Манкъулидхуьруьн сурара хайи чилел динжарна. Ясдин мярекатда райондин кьилевай ксари, идарайрин, мектебрин коллективрин векилри, гьакIни Мурадан таяр-туьшери, ярар-дустари иштиракзавай.

Сурара кьиле фейи митингдал рахайбуру игит аскердин кьегьалвиликай, адан низамдикай, дустарихъ галаз хьайи чимивилерикай къейд авунай.

Мурад-кьуд вахаз авай са стха, Жаминат дидедихъ авай тек са хва тир! Дидедални вахарал пара рикI алай жавандихъ экуь мурадар авай: Ватандин хьиз, дидединни къуллугъда акъвазун, вахариз куьмекарун, мехъерна вичиз кIвал-югъ авун, аял ва жегьил вядеда вичиз фейи кьван азиятар алудун ва икI мад…

Са гафни къейд тавуна алат жедач: I Къарабагъдин дяведа кьегьалвилелди шегьид хьайи Эбиев Фезаил Андреян хва Мурадан дидедин миресрикай тир. Аллагьди Манкъулидхуьруьн и кьве шегьиддизни рагьметрай!

Римма Гьажимурадова