ГУЬГУЬЛ, ВУЧИЗ ПАШМАН Я ВУН, ЗУЛУН РАГЪУЛ ЦИФЕР ХЬИЗ…

Кхьизвай цIарара хайи чIалан атир хьиз, руьгь хьиз,  дуьа хьиз вич аквазвай Риммадин поэзияди кIелзавайдаз мичIерикай яргъа, экуь  уьмуьрдиз эвер гузва. Кьиляй-кьилиз фагьум тир, кьатIун тир зари уьмуьрдал, накьвадал, чIалал шаир хьиз, шиир хьиз, мани хьиз ашукь я. Ада саки кхьизвач, хразва. Гьавиляй Риммадин туькIуьрунра поэзия кьакьанвилин вини кьиле аквазва.

Уьмуьрдин 60 лагьай кIарцIелай кьуд патаз вил вегьизвай заридиз юбилей мубарак хьурай, чандин сагъвал, цIийи агалкьунар хьурай.

 

 

ЭКУЬНИН ХИЙИР!

 

Экуьнин хийирар, экуьнин хийир!

ГьикI я ви гьалар, я кьуьзуь дуьня?

Хийирар гвани вав, тахьайтIа шийир,

Гагь вун хъуьреда, гагь аси дуьня!

Экуьнин хийирар, я Рагъ, иерди!

Чинавай мили хъвер галат тийирди!

Я вун мичIи йифер экуь хъийирди,

Жувалай я хьи вун гьей рази, дуьня!

 

Экуьнин хийирар, эй кьакьан цавар!

Алаха дуьнядал ви вили навар,

Уьмуьрдин алатай бахтавар чIавар

ВутI хьана, гьинва вун, гьинва зи дуьня?

Экуьнин хийирар, зи гуьгьуьл, зи рикI,

Гьикьван генг я ви хияларин ник!

Гьихьтин йикъар кума уьмуьрдин вилик,

Уьмуьрдин кIвенкI я вун, гагь веси дуьня!

 

Экуьнин хийирар, рикI алай цуьквер,

Хъуькъверал экуьнин чиг алай цуьквер,

Иерда зи хуьруьн жигъирар, рекьер!

Иерда ви кхьин, ви “язи” дуьня!

 

УЬМУЬР

 

Къадир хьуй ваз гьар са йикъан, акI жемир хьи, пар я уьмуьр,

Каинатдин вахтуникай ваз атIанвай кIар я уьмуьр.

 

Дуьшуьшдин кар туш гьар инсан къвезва винел и дуьнядин,

Аллагьди ваз гьакI са герен бахш авунвай вар я уьмуьр.

 

РикIе авай мурадар ви са-сад кьилиз акъуд вуна,

Амукьайдахъ шехьни мийир, бес жедай туш, дар я уьмуьр.

 

Эй Римма, вун ашукь хьана и дуьнядин гьар са чинал,

Даим лугьуз:цавари вав кхьиз тазвай цIар я уьмуьр.

 

ЯР ЯТIА ВУН…

 

Яр ятIа вун, зи бахтуниз на ягъанвай яр гьинава?

На хиве кьур зи уьмуьрдин йикъараллай зар гьинава?

 

Алцур хьана яд ксарин гафарал вун, дигишна рехъ,

За ваз кхьей пак ашкъидин муьгьуьбатдин ччар гьинава?

 

Чаравилин дерт эхна за, йисар фена сузайривди,

Чир жеда ваз зун акурла, тIурфан гьина, хар гьинава.

 

Кьунач хабар зи гьалдикай, чарадакай яр кьуна на,

“Сейли” лугьуз ишедай вун, бес гила и тIвар гьинава?

                                             ***

Йифиз-юкъуз рахазва вун, ахвар атIай къари ян, гьуьл?

Дерт авани, эхиз тежер, даима ви тIазва гуьгьуьл?

 

Свас ятIа вун, руш ятIа вун кканидавай къакъатнавай,

Шехьирдалди гьуьл хьанва вун, кIватIнава на накъвар туькьуьл.

 

Гагь и кьере, гагь а кьере акьазва ви гур лепеяр,

Вучиз ятIа секин тушир хиялар хьиз хьанва къегъуьл.

 

Рахух жуван дердерикай, яб гуда за, сабур я зун,

Ацукьда зун ви кьерел тек, ягъ Риммадиз  дерт гвай куьсуьл…

***

Гуьгуьл, вучиз пашман я вун, зулун рагъул цифер хьиз,

Сас-сараваз зурзазва вун хъуьтIуьн мекьи йифер хьиз.

Гагь шад я вун, гагьни накъвар сел хьиз гьазур авахьиз,

Аквазвани ваз и уьмуьр гьакIан ичIи сефер хьиз?

АкI жемир ваз агъзур сарлай хкведа вун рикIерал,

Пачагь хьайи мисирви руш иер Тити Нефер хьиз.

 

Кьве чин алай и дуьнядал мягьтел  ама, Римма, вун,

Кьулан вацIу кьве пайнавай чи Кьиблени Кефер хьиз.

 

КЕСИБ АБДУЛЛАГЬАЗ

 

Къулай уьмуьр хьанач, шаир, ваз несиб,

Гъам квайд хьана ви ряденар, нисинар.

Гана жуваз дамах квачир тIвар Кесиб,

Тунва на чаз куьтягь тежер хазина.

 

Гъахъ гафуни гапурди хьиз атIана,

Хци жеда ал нурар хьиз гьахъ тир гаф.

Ви душманар тIварар квахьна, ктIана,

Ви тIвар ама чи рикIера михьи, саф.

 

Атанвай вун зулуматдин душман яз,

Зулуматдиз душман я хьи, экуь нур.

Агь, фена вун и дуьнядлай пашман яз,

Амукьнава улубра ви рикIин нур.

 

Къвекъвезва чун къе вун къвекъвей гелерик,

КIватIзава ви жавагьирар хтар хьиз.

Къе ви шиир поэзиядин мелерик,

Авахьзава булахдин саф ятар хьиз.

 

Я БАХТАВАР ИЕР ГАД

 

Я бахтавар иер гад,

Атанва вун иер мад!

Булушка я гар галай,

Йикъар я вун зар алай.

 

Ахвар галай вил я вун,

Галатнавай гъил я вун,

Къайнар гуьне, пел я вун,

Йимиш алай хел я вун.

 

Ви пенжеррин хур ахъа,

Ахайнаваз генг яха,

Ви рак ахъа тайбатай,

Шагьварар къвез гьар патай.

 

ЧIигъичIигъдин цIирцIирар,

Рагъ дидедин цIарц1арар,

Хьар кутунван цавара?

Хъсан чIав я авара!

 

Къекъуьгъ жуваз кканивал,

Хас я, гад, ваз къенивал!

Ви вилерин виливал,

Ви гуьгьуьлдин миливал,

 

Туракь йикъар ккан я заз,

КIвачик бегьер галай свас,

Я бахтавар, иер гад,

Атанва вун иер мад!

 

ЯРАБ ВУЧИЗ ИКI ЯТIА?

 

Къацу хьана гуьлуьшан я гьар са пад,

Рагъни хъурез няналди , шад я, шад!

Яраб вучиз икI ятIа?

-Гад я, гад!

 

Илигнава чпин хъипрен манидал

Вирин кьере хъипери,

Ава жеди абур вире вишни къад!

Яраб вучиз икI ятIа?

-Гад я, гад!

 

ЧIулав хьана ччир хъижезмач

ГъвечIи гада, ягъайтIани

адан ччиниз гьикьван яд…

Яраб вучиз икI ятIа?

-Гад я, гад!

 

Гьар са гъенел чрунарни ргунар:

Багъди гъанва пIиниярни тутни хват!

Яраб вучиз икI ятIа?

-Гад я, гад!

 

Ччепелукьри кьуьлерзава иер валс,

Карнавал ян, сувар яни, я парад?

Яраб вучиз икI ятIа?

-Гад я, гад!